Arquivo da categoría: Artigos

O último número da revista Artnodes celebra dez anos cartografando as interrelacións entre arte, ciencia e tecnoloxía

A revista Artnodes,editada pola UOC, editou hai uns meses o seu monográfico correspondente ao 2011 co título Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido?, no que se analizan e se poñen en cuestión as taxonomías da arte, nun “avance sixiloso” da hibridación de etiquetas cara a novos paradigmas.

O volume trata, como explica o seu coordinador Pau Alsina, “de facer dialogar as diferentes maneiras nas as prácticas artísticas se teñen agrupado e nomeado, atendendo a que xustamente non se trata unicamente dun «nome», dunha etiqueta sen consecuencia algunha, senón tamén dun conxunto informe de especificidades técnicas e materiais, culturais, sociais, económicas, políticas, ontolóxicas, estéticas, éticas, conceptuais das que se derivan gran cantidade de consecuencias que poden facernos expandir a nosa maneira de ver e vivir o mundo ou de sumirnos no máis absoluto dos silencios administrativos”.

Neste número 11 de Artnodes escriben Edward Shanken (“Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido?”), Cristina Albu (“Cinco grados de separación entre el arte y los nuevos medios: proyectos de arte y tecnología bajo el prisma crítico”), Jamie Allen (“¿Y si esto es lo que parece? Arte que imita a la vida y práctica artística tecnológica”), Jean Gagnon (“Dispositivo, instrumento, aparato: un ensayo de definiciones”), Ji-hoon Kim (“Reensamblar componentes, hibridar lo humano y la máquina: cine expandido interdisciplinario y las posibilidades de un discurso de las interfaces”), Philip Galanter (“Entre dos fuegos: el arte-ciencia y la guerra entre ciencia y humanidades”), Jane Prophet (“El artista en el laboratorio: una cooperación razonablemente traicionera”), Christiane Paul (“Los nuevos medios en el mainstream”), Ron Jones (“El híbrido poscrítico”) e Paul Rowlands Thomas (“Estrategias transdisciplinarias para las bellas artes y la ciencia”). Todos os artigos se poden ler online e en pdf.

Un novo volume de ‘Urbes Europaeae’ percorre as cidades virtuais da man do proxecto Le.es

A construción de imaxinarios e a súa xestión, a articulación mediante imaxes ou textos dos discursos da cidade e aspectos do patrimonio simbólico das cidades europeas son tema do grupo de estudo e investigación Urbes Europaeae, que vén de editar unha nova publicación co título Imaginarios culturales ante la globalización, editada por Javier Gómez-Montero, Christina Johanna Bischoff e Anxo Abuín, coordinador do proxecto Le.es.

Este novo volume, o segundo da colección Urbes Europaeae, que vén de publicar a editorial alemana Ludwig, contén unha sección dedicada a cidades virtuais na que participan varios autores vinculados á USC e en concreto ao proxecto Le.es, como Iria Castro López, que escribe un artigo titulado “Ciudades Virtuales. A propósito de Alletsator y Second Life”; Manuel del Río, cun artigo titulado “”Through the (Broken) Looking Glass”: gnosticismo urbano y cinematográfico”, e María Teresa Vilariño Picos, que escribe sobre “Ciudad y Trans-Urbanismo en los espacios virtuales”.

Outros investigadores da USC que participan son Samuel Solleiro, cun artigo titulado “La cámara recíproca: Amsterdam Global Village de Johan van der Keuken y la confrontación con lo real en el espacio urbano”, ou Rubén Lois González, con “De la ciudad a la postmetrópoli”. Do ámbito peninsular e europeo participan outros autores como Anne-Marie Autisser, Wiebke Best, Christina Johanna Bischoff, Anna Cerbo, Ur Apalategi, Ana Isabel Erdozáin, Joan Ramón Resina, Dirk Shubert, Jüri Talvet ou Ricardo Tejada.

Este volume é o resultado do segundo encontro do programa Urbes Europaeae, que se celebrou na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela no 2009 cun seminario intensivo titulado «Cidades europeas ante a globalización. Identidades, hibridación e posibilidades da cultura», no que participaron ademais dos citados distintos académicos e escritores como Darío Villanueva, Suso de Toro, José Antonio Aldrey, Pedro de Llano ou Manuel Delgado.

Artigo de Mª Teresa Vilariño Picos no 2º Volume da Revista de Estudos Literários do Centro de Literatura Portuguesa

O 2º Volume da Revista de Estudos Literários, coordenado por Manuel Portela e publicado pelo Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, ven de saír do prelo, dedicado á “Literatura no Século XXI”. Entre outros inclúe artigos de expertos como Pedro Barbosa, Katherine Hayles, Philippe Bootz ou Luís Filipe B. Teixeira. A profesora titular da USC e membro do proxecto Le.es María Teresa Vilariño Picos contribúe cun artigo titulado “Re-Implacement: The Metamorphosis of the Literary Space in the Cyber-Cities” (pp 277-296).

Ofrecemos o artigo completo en pdf e a tradución do resumo:

“O estudo da literatura, do teatro, do cinema, das artes visuais, da televisión e da música vén experimentando unha evolución que produciu unha ruptura coas nocións de unidade, autoridade e espazo/tempo. Esta ruptura está a significar a emerxencia dun novo discurso teórico e novas maneiras de estudar as obras que constrúen a nova nocióon de literatura. Neste artigo, uso a noción de re-implacement de Edward S. Casey para referirme ao modo no que os lugares así como os eventos que ocorren dentro deles, son asimilados, procesados e representados polos medios artísticos que combinan diferentes técnicas e disciplinas. Desde ese punto de partida, analizo unha serie de textos que se poden definir como parte da cibercultura na que lectoespectador se atopa cun rico vocabulario terminolóxico que corresponde con conceptos como multimedia, transmedia, hipermedia e postmedia.”

No que atinxe ao resto do volume, velaquí un extracto do texto de introdución:

“O foco de atenção deste volume dirige-se para os aspetos tecnológicos e materiais que têm transformado as práticas de criação, comunicação e leitura literária, e cujos efeitos se fazem sentir transversalmente na cultura atual. Esta cultura tem sido descrita cada vez com mais frequência como uma cultura do software, isto é, como uma cultura cujas práticas e formas são mediadas e determinadas por programas digitais. A ubiquidade da mediação digital significa que se torna hoje difícil circunscrever práticas e formas artísticas que não tenham, em menor ou maior grau, integrado as novas condições materiais de produção nos seus processos. No caso particular da arte literária, a alteração em curso da ecologia medial implica a reconfiguração da relação entre o impresso e o digital, num processo que não é apenas de concorrência, mas também de cooperação e de retroalimentação. Considerar o tema ‘literatura no século XXI’ significa, neste caso, pensar a textualidade digital e a presença crescente do computador e da programação nas práticas literárias pós-World Wide Web”. (pp.5-6)

Recensión de ‘Elogio del texto digital’, por Darío Villanueva

Publicada orixinalmente en El Cultural o 20 de abril de 2012, sobre o libro de José Manuel Lucía xa comentado nesta páxina.

 

Elogio del texto digital

El erudito Octave Uzanne inauguraba en 1894 un nuevo género con su relato “El fin de los libros” en el que en la Royal Society de Londres se discutía su desaparición futura por culpa del fonógrafo. Ciento quince años después, la campaña que Jeff Bezos desencadenó al presentar el Kindle 2 ha hecho reavivar el tema de la muerte del libro, a la que se acababa de poner fecha en la Feria de Francfort: el año 2018. Asimismo, hace ya medio siglo de La Galaxia Gutenbergobra en la que Marshall McLuhan identificó con el inventor de la imprenta de tipos móviles el ciclo de la modernidad, dejando asimismo instaurada la definición implícita de las dos Galaxias precedentes, la de la oralidad y la del alfabeto. 

En sus escritos se menciona ya el ordenador como un instrumento más de fijación electrónica de la información, pero lo más interesante resulta, sin duda, la impronta profética que en algunos momentos manifiesta. Así, cuando trata de cómo la nueva interdependencia electrónica recrea una especie de aldea global, McLuhan escribe que en lugar de evolucionar hacia una enorme biblioteca de Alejandría, el mundo se ha convertido en un ordenador, un cerebro electrónico, exactamente como en la ciencia ficción. Más tarde expresará una premonición referida a las computadoras que habla de lo que en aquel momento no era más que un sueño y hoy es la realidad de la Galaxia Internet: el ordenador encerraba la promesa de engendrar tecnológicamente un estado de entendimiento y unidad universales, crear la armonía colectiva y la paz perpetuas basadas en la comunicación universal.

Para Manuel Castells, aunque Internet estaba ya en la mente de los informáticos desde principios de los sesenta, para la sociedad en general la Red nació en 1995. Todavía no podemos dar por superado el periodo incunable de la nueva tecnología. Mas basta con el tiempo pasado para preguntarnos si se pueden detectar ya sus efectos, más o menos evidentes, en la condición humana. El propio McLuhan lamentaba que los analistas de la realidad fuesen siempre un paso por detrás de ella, por culpa de una “visión de espejo retrovisor” contra la que combatió con ciertos gestos proféticos. Uno, por ejemplo, totalmente errado: la desaparición del libro gutenberiano en 1980, el año en que McLuhan murió.

José Manuel Lucía Megías (Ibiza, 1967, catedrático de Filología Románica de la Complutense de Madrid y Coordinador Académico del Centro de Estudios Cervantinos) era por aquellas fechas un adolescente, y ahora sale a la palestra de lo que José B. Terceiro calificó ya como Socied@d digit@l en un libro pionero entre nosotros. Si McLuhan había descrito el nacimiento del homo typographicus, en 1996 podíamos hablar ya del homo digitalisEl presenteElogio del texto digital se inserta en esa línea autóctona de discusiones sobre este tema de nuestro tiempo. Adopta para ello el tono de un ensayo conciso, noticioso y combativo como el que en 2006 Jean-Noël Jeanneney publicó con el título de Quand Google défie l’Europe. Lucía Megías se propone darnos las claves para interpretar el nuevo paradigma nacido en torno a la Web 2.0, el soporte tecnológico que está abriendo paso a lo que Pisani y Piotet definieron como La alquimia de las multitudes, una nueva era de conocimiento interactivo basado en una “arquitectura de la participación”. Este Elogio del texto digital desarrolla como un verdadero leit-motiv una frase del informático Allan Kay: la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. De seguir manteniendo aquella contraposición que Umberto Eco hizo tan famosa, Lucía Megías, un romanista que dirige el banco de imágenes de El Quijote, del que está preparando una edición hipertextual, no es un apocalíptico, sino un integrado.

En Elogio del texto digital la muerte del libro apenas si cuenta. Le parece erróneo mantener a ultranza la identificación del texto con uno de sus posibles soportes, el impreso. Sin embargo, hoy se puede decir que el libro goza de buena salud. Nunca en toda la Historia se han escrito, editado, distribuido, vendido, robado, plagiado, explicado, criticado y leído tantos. Entre otras cosas, porque de 1960 a 1999 se duplicó la población mundial hasta superar los 6000 millones.

Lo que sí es cierto es que las cifras de la producción editorial española de 2011 certifican un descenso de un 24’4 por ciento, lo que unido a la reducción de las tiradas hace que los cien millones de ejemplares impresos representen la mitad de los que salieron de las máquinas en 2002. Pero más interesante resulta otro dato: la edición de libros para niños y adolescentes se incrementó en un 10% y los menores de entre 10 y 13 años leen en nuestro país una media de 8.2 libros al año tanto por razones de estudio como de ocio. 

McLuhan hablaba de los “niños televisivos” como actores de la Galaxia Gutenberg, pero Negroponte empleó ya la expresión “niños digitales”, antesala de los “nativos digitales” de Prensky. El canadiense consideraba que con ellos seguía siendo enteramente posible una “mezcla creativa” de las dos culturas, la alfabético-gutenberiana y la “eléctrica”, pero últimamente menudean opiniones más pesimistas. Así, David Nicholas, del University College londinense, después de investigar con un centenar de voluntarios de distintas edades llegó a la conclusión de que los adolescentes de hoy están perdiendo la capacidad de leer textos largos y de concentrarse en la tarea de leer un libro. Su documental fue emitido en 2010 por la BBC, y según su presentador Aleks Krotoski la conclusión era que para bien o para mal la nueva generación está siendo moldeada por la web. Lucía Megías piensa, por supuesto, que para bien, pues son precisamente nativos digitales los que están desarrollando toda la potencialidad de lo que los “inmigrantes digitales” llamamos “nuevas tecnologías” y para ellos representa, simplemente, la burbuja en la que han nacido.

En Elogio… apenas si se le presta atención a McLuhan, sino a uno de sus precursores, el ingeniero Vannevar Bush, que en 1945 se planteó en qué medida la entonces incipiente tecnología de las computadoras podría proporcionar a la Humanidad nuevas formas de conocimiento. Es evidente que el desarrollo de la sociedad digital va a repercutir en distintos ámbitos. El que menos le interesa a Lucía Megías es el de la pervivencia o muerte de la Galaxia Gutenberg. La modificación en los modos de escritura creativa -el tema de la literatura digital- lo trata también muy de pasada. Lo que le importa es el nuevo concepto de texto resultante del cambio del paradigma analógico por el digital en la difusión de la información. Esta revolución la capitanean nativos digitales que quieren hacer más con sus ordenadores, sacar partido a las posibilidades que ofrece la nueva tecnología digital. Se concretan fundamentalmente en tres, la hipertextualidad, la interactividad y la hipermedialidad, que harán del texto un espacio prácticamente ilimitado en el que se borrarán las fronteras infranqueables entre escritura y oralidad, entre autor, obra y lector, y entre todos los documentos que constituyen la memoria de la Humanidad. En este sentido, uno de los apartados más interesantes de este libro es el dedicado a las futuras bibliotecas digitales como verdaderas plataformas para el conocimiento, y no solo para el almacenamiento de información.

 

Darío Villanueva

Recensión de ‘El hacedor (de Borges). Remake’, de Agustín F. Mallo, por Nela Fraga

Publicamos unha colaboración da investigadora da USC Nela Fraga Rivas, na que fai unha recensión da obra de Agustín Fernández Mallo El hacedor (de Borges). Remake. Este libro foi publicado por Alfaguara a comezos do 2011, pero meses máis tarde tivo que ser retirado do mercado pola demanda que a viúva de Borges, María Kodama, interpuxo contra Fernández Mallo por considerar que estabaa usar a obra do autor arxentino sen permiso, empezando polo seu título.

Á marxe da polémica, Nela Fraga tivo tempo para ler o libro e escribir esta recesión na que se abordan aspectos importantes sobre o exercicio de apropiacionismo e de postpoética que o autor coruñés afincado en Mallorca fixo a respecto da obra El hacedor, de Borges.

O artigo pódese ler en castelán neste pdf.

Audiovisual 2.0 e os novos hipertextos

A revista Anàlisi, unha publicación electrónica impulsada pola Universitat Autònoma de Barcelona e a Universitat Oberta de Catalunya, vén de publicar un monográfico no número correspondente a febreiro do 2012, co título Audiovisual 2.0: Narratives, recepció i consum en els nous hipertextos.

Este número especial, coordinado por Charo Lacalle e Jordi-Sánchez Navarro, recolle unha serie de “reflexións e debates sobre as diferentes formas dos contidos audiovisuais contemporáneos e as trasformacións que os novos procesos tecnolóxicos, sociais e comunicativos están a provocar nos diferentes medios, e nos ámbitos da construción de relatos, a produción, e o consumo e a recepción”.

Abordando estes temas aparecen os seguintes artigos: “Audiovisual 2.0: Narratives, recepció i consum en els nous hipertextos”, de Charo Lacalle e Jordi Sánchez-Navarro, “Narració i cognició”, de Josep María Català Domènech, “El pla en primera persona. Noves formes de subjectivitat entre el cinema i les xarxes intermèdia”, de Ruggero Eugeni, “Tensions de la narrativa serial en el nou sistema mediàtic”, de Rosa Álvarez Berciano, “Interpretació i análisis de contingut cross media: el cas de Televisió de Catalunya”, de Rosa Franquet e María Isabel Villa Montoya, “Sang fresca publicitària: True Blood i les transfusions de la ficció”, de Raúl Rodríguez Ferrándiz, “Les transformacions dels continguts audiovisuals i la influència dels dispositius mòbils en el nou escenari transmèdia”, de Alberto Tognazzi Drake, “Experiències memorables en l’era de la música instantània”, de Héctor Fouce, e “Un estudi de cas de recepció transmediàtica: Comunitats de fans en Facebook i temes socials en la telenovela brasilera Passione”, de Maria Immacolata Vassallo de Lopes.

Todos os artigos están dispoñibles en pdf.

Narracións non canónicas: o machinima

É o ano 1996, internet como tal xa existe aínda que non tiña demasiada presenza , o Pentium II está a piques de aparecer, Mac ocupa un discreto segundo plano no mercado, o vídeo dixital consolídase lentamente, Play Station arrincalle a hexemonía no mundo das videoconsolas a Sega e Nintendo e o disquete de Afternoon, a story circula entre algún cento de profesores e alumnos de literatura.

Neste contexto, id Software revoluciona o mercado dos videoxogos con Quake, un FPS (xogo de disparos en primeira persoa) que trouxo consigo algúns dos maiores avances técnicos do sector (uso de modelos tridimensionais para os personaxes e creación de escenarios en tres dimensións, emprego mapas e fontes luminosas en tempo real…) e tamén a aparición dunha nova modalidade de fanfiction: os Machinimas.

Os Machiminas (machine + cinema) son pezas de animación creadas mediante o uso de gráficos 3D de render a tempo real. O modo máis común é aproveitar o motor gráfico dalgún videoxogo. Este sistema consume moito menos tempo na creación da historia posto que permite a reprodución inmediata da animación mentres se está construíndo a parte visual da historia. Nace no ámbito de internet, que permitía dun xeito doado intercambiar as historias creadas con outros afeccionados e permitía un acceso máis ou menos doado aos programas e códigos precisos para crear personaxe e escenarios. Algúns dos elementos empregados eran libres, mais outros (personaxes principalmente) estaban suxeitos a dereitos de copyright.

Diary of a Camper (1996) é considerado o primeiro machimina. Foi creado por un grupo de xogadores (clan) de Quake chamado Rangers.

http://www.youtube.com/watch?v=uSGZOuD3kCU

A diferenza desta peza con outra pezas similares aparecidas anteriormente, como as demos non xogábeis que os programadores comezaron a espallar dende finais da década dos oitenta, é a presenza dunha compoñente narrativa. Xa non era un mero clip extraído dun xogo senón unha peza á parte, con autonomía propia a nivel de contido. Diary of a Camper é un modelo arcaico e pouco desenvolto. Neste caso, a banda de son provén da propia biblioteca do Quake, creada por Trent Reznor, e os diálogos aparecen como texto empregando a consola de mensaxes (no clip insertado non se aprecian ben os diálogos) do modo multixogador. A parte gráfica, consiste simplemente na gravación dentro partida multixogador dende o punto de vista dun dos protagonistas, efectuando o resto dos xogadores os movementos propios da acción dramática. É unha partida simulada capturada.

Posteriormente, esta modalidade de creación en rede foi adecuando a súa composición narrativa aos novos tempos e converténdose nun xénero máis da animación 3D, creando tramas seriais, sketchs puntuais, parodias… Deixaba tamén de consistir maioritariamente na gravación de partidas para engadir modificacións gráficas propias aos modelos tomados dos xogos orixinais.

Unha das machiminas máis famosas é Red Vs. Blue (Rooster Teeth), aparecida en 2003 e que narra, servíndose do entorno gráfico da saga Halo (Bungie 2001-2010), unha historia bélica que parodia os FPS (xénero ao que pertence Halo), o militarismo e os tópicos da ficción científica. As súas tramas son autónomas e non pertencen ao canon do universo ficticio Halo.

Red Vs. Blue consta de máis de cento cincuenta capítulos e é considerada como un punto de inflexión, posto que xa consta de tramas máis complexas, personaxes fixos, estrutura serial organizada, distribución… é dicir, é un produto audiovisual máis, sendo igualmente una fanfiction.

Se ben os machiminas primixenios non tiñan demasiado valor a nivel de narración audiovisual, marcaron camiños moi importantes para o desenvolvemento da creación multimedia e tamén mostraron un primeiro modelo de distribución e creación audiovisual dende internet.

Producións como Red Vs. Blue axudan á consideración dos machiminas como creacións de ficción “serias”, xa que logo todo produto de ficción nado do traballo de seareiros anónimos non recollera moita atención fóra dos propios círculos de fans.

Saúl Rivas