Sánchez-Mesa, Domingo

Foto da Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) By-Nc
Domingo Sánchez-Mesa Martínez (Granada, 1967) é catedrático en Teoría da Literatura e Literatura Comparada na Universidade de Granada.

Autor de diversos ensaios e artigos sobre o pensamento literario contemporáneo (Mijaíl Bajtín, Francisco Ayala e Claudio Magrís entre outros) investigou e ten publicacións sobre poesía española no último cambio de século, sobre os entornos virtuais de comunicación e as textualidades dixitais na cibercultura, así como sobre a representación recente das imaxes literarias da inmigración, fundamentalmente na literatura española.

Fonte: Universidade Carlos III

Obras:

  2004 Literatura y cibercultura. Selección, introducción, traducción y bibliografía. Madrid, Arco Libros (Lecturas) 2004.
  2010 (en prensa) “Humanismo y cibercultura”. En Teoría del humanismo. P. Aullón de Haro (ed.), Madrid, Bibliotheca Europa Digital, 33 páxs.
  2009 “Los estudios literarios y las Humanidades en la cibercultura” . En A. Sanz (comp.). Teoría literaria española con voz propia. Arco (Serie Lecturas), Madrid, p. 191-215.
  2008 “Videojuegos, cine, literatura: especificidad vs. remediación”. En Romero, Dolores e Sanz, Amelia (eds.), Literaturas: del Texto al Hipermedia. Barcelona, Anthropos, páxs. 301-317.
  2008 “Las nuevas fronteras de la literatura: la narrativa electrónica”. En Tortosa, Virgilio (ed.) Escrituras digitales. Tecnologías de la creación en la era digital. Alicante, Universidad de Alicante, páxs. 214-242.
  2008 “Los videojuegos. Consideraciones sobre las fronteras de la literatura digital”. Cuadernos de Literatura (Revista da Facultad de Ciencias Sociales da Universidad Javeriana de Bogotá), Vol. 12, nº 23, xullo-decembro, páxs. 13-24.
  2007 “Virtual Education and the European Accreditation System”. En V. Van Petegem e A. Boonen (eds.) European Networking and Learning for the Future. Leuven, EuroPace, páxs. 137-146.
  2001 “Hypertext and Cyberspace. New Challenges to Translation Studies” en Yves Gambier e Henrik Gottlieb (eds.). (Multi) Media Translation: Concepts, Practices, and Research, John Benjamins Publishing Company, páxs. 35-44.
  2000 Sánchez-Mesa Martínez, D. e Lambert, Jose, “The Study of Literature in Western European Universities: Mapping the Curricula”. En D. Apollon e F. Austermühl (eds.) Humanities Education and the Challenge of E-Learning. Bergen/Germeshein. The Hit Centre Series 3/01, páxs. 147-188.
  2000 “Literary Education in a Media Centered Age”, en D. Apollon, O.-B. Fure e L. Svasand (eds.) Approaching a new Millenium. Lessons from the Past, Prospects for the Future (Actas do VII Congreso Internacional de la Sociedad para el Estudio de las Ideas Europeas, ISSEI) –CD-rom-.
  2000 “Espacios mediáticos en la era de la velocidad: la cibercultura”. En A. Sánchez Trigueros, M.A. Grande Rosales e M.J. Sánchez Montes (eds.) Actas do IX Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica. Granada, A.E.S., páxs. 95-102.
  1999 “Dialogical Thinking in the Digital Era: Paradoxes of Cyberculture”. En Bakhtin and Narrative Representation. Número monográfico da revista Dialogism. An International Journal of Bakhtin Studies; n. 3, págs. 104-131. [publicado tamén na “Sala de lectura” da páxina web de Hermeneia. ]
  1997 “Multilinguism and Language Transfer in ODL. New Communicative Patterns in European Virtual Society”, en D. Sánchez-Mesa al. (eds.) (1997) Crosscultural and Linguistic Perspectives on European Open Distance Learning. Granada, Transcult /Univ. de Granada, p. 29-66.
  1997 “El problema del lenguaje en la enseñanza a distancia de la literatura a través de nuevas tecnologías. El proyecto Humanities”. In J. Romera & F. Gutiérrez, Literatura y Multimedia (Actas dp VI Seminario Internacional do Seminario de Literatura y Semiótica, U.N.E.D, Cuenca, xullo de 1996) Madrid, Visor, 1997; p. 255-264.
 • Webs:
 • Departamento de Lingüística xeral e Literatura da Universidade de Granada.