Arquivos da etiqueta: París

Recepción de propostas para o congreso ‘The Digital Subject’ en París

lesujetdigital“Como é a escrita revisitada polos medios dixitais?  De que xeitos a mudanza dixital lles afecta ás tres dimensións da escritura: a produción dun artefacto, a construción de significado e a aparición do suxeito?”   O simposio The Digital Subject, que se celebrará a Universidade de París-8 do 18 ao 21 do próximo novembro, trata de investigar este novo eido de investigación desde varios puntos de vista, como a filosofía, as artes, a neurociencia e o arquivo, e chama á participación de investigadores nestes campos co envío de propostas antes do 15 de setembro.

O simposio forma parte dun proxecto de longa duración chamado The digital subjet / Le sujet digital que trata de reflexionar sobre as transformacións da subxectividade que xurdiron das tecnoloxías dixitales despois da posguerra, e que explora as maneiras nas que as ferramentas dixitais, de realidade ou ficción, que van de Babbage á internet, teñen alterado a nosa concepción do suxeito e das súas representacións, afectando ao seu status e aos seus atributos.

As linguas de traballo admitidas seán o francés e o inglés. As propostas poden ser enviadas en calquera destas dúas linguas e non deben exceder os 3000 caracteres. Cómpre adxuntar unha nota bio-bibliográfica resumida. Os abstracts débense mandar usando o formulario de  EasyChair. Para máis información hai un correo electrónico,  scriptions@univ-paris8.fr.  O 1 de outubro o comité científico informará das propostas admitidas.

O A conferencia inaugural será a cargo de Mark Amerika. Outros ponentes convidadeos son Jean-Luc Nancy, Bertrand Gervais (UQAM, Montréal), Wendy Chun (Brown University) e Laurent Cohen (Salpêtrière INSERM). O cadro de organización do congreso está formado por Pierre Cassou-Noguès (Department of philosophy, LLCP, SPHERE, EA 4008), Claire Larsonneur (Department of anglophone studies, Le Texte Étranger, EA1569) w Arnaud Regnauld (Department of anglophone studies, CRLC – Research Center on Literature and Cognition, EA1569).

A tradución de e-literatura abórdase esta semana nun congreso en París

O 12 de xuño comeza en París o primeiro congreso internacional sobre tradución de e-literatura, que acollen as universidades de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis e Paris 7 Diderot Denis. O congreso organízao OTNI: Objets textuels non identifiés, un proxecto de investigación sobre a evolución da textualidade na era dixial, e está apoiado pola ELO (Electronic Literature Organization).

Tal e como explicaban na Call for Papers o pasado febreiro, “A e-literatura é un fenómeno empaticamente global. Os seus autores son de moitas nacionalidades diferentes. Ás veces escriben nun tipo de inglés global. A recepción da e-literatura así e todo alcanza aspectos que están lonxe de ser exclusivamente discursivos por natureza. Tamén implica criterios que son visuais (disposición na pantalla, gráficos, cor…), dinámicos (animacións na pantalla) ou cinéticos (as accións e os movementos dos lectores/xogadores). Estas dimensións extenden moito máis alá as competencias tradicionalmente requeridas aos lectores as obras literarias en papel. Moitas veces son altamente específicas culturalmente. Precisamos dunha nova semiótica, dunha nova retórica e dunha nova poética para face avanzar adecuadamente a análise destes aspectos da e-literatura. É imposible traducir obras de e-literatura sen prestarlles atención detallada. Así, a tradución non nos da simplemente materiais para a investigación en e-literatura. É unha actividade investigadora en si mesma, unha forma de práctica teórica.

No congreso participanAudrey Whitman e Kenneth Knoespel (Georgia Tech), coa ponencia “Syntax and Semiotics in the Space of Digital Games”, a española Susana Tosca (IT University, Copenhagen), que falará de “Fairytale Trans-migrations: the case of Little Red Riding Hood, Robert Coover (Brown), cunha ponencia sobre “Making/trans-lating literature in immersive 3D”; Leonardo Flores (U. of Puerto Rico) con “Porting E-Poetry: the case of First Screening”; Claudia Kozak (U. Of Buenos Aires) con “Translanguages. Towards a Politics of Electronic Poetry in Latin America”, Natali Fedorova & Nick Montfort (MIT), con “Carrying across Language and Code”; J.R. Carpenter (UC Falmouth), Translation, transmutation, transmédiation and transmission in TRANSMIISSION [A DIALOGUE].

O segundo día estarán Sylvie Protin (Université Lumière Lyon 2), “On Three Cognitive Displacements : a brief archeology of hypertext”; Jonathan Baillehache (Paris 8/Rutgers), The Digitization and Translation of Russian Avant-garde Poetry”; Giovanna Di Rosario (U. de Barcelona), “From French to Italian: what do we need to translate when we translate e-literature?”; Mauro Carassai (U. of Florida) & Renata Morresi, “Verbal Disengagement : Annie Abraham’s Separation/séparation as Language Game”; Ottar Ormstad (artista independente), “Non-Translation as Poetic Experience”, e John Cayley (Brown), “Ceux l'[image] encore / une image langue: Beginning with How it is when translating certain processes of electronic literature”. Haberá tamén un taller organizado por Patriza Tomaszek, da Universidade de Bergen, co título Post-Processing Translations of E-Lit Works and Scholarship”.

A terceira e última xornada contará coa presenza de Michael Joyce, : Michael Joyce, coa ponencia “L’après-midi d’un phoneme, or la faune of après-afternoon” e Mariusz Pisarski, que falará da obra deste mesmo autor en “From Storyspace to Browsers. Translating Afternoon, a story into Polish and xml”. Seguiralle un taller prácito que organiza OTNI para traducir Afternoon. A Story ao francés. Pecharán o congreso Loss Pequeño Grazier(SUNY Buffalo) con “Broméliacées [Lecture]. Translating Bromeliads as Transliterature” e Jerome Fletcher (UC Falmouth), con “Translating Codes – Performing Bilingualism”.

Máis información na web da ELMCIP.